Lasten ja perheiden hyvinvointi on kynnyskysymyksemme

Helsingin kaupunginvaltuusto käsitteli ensi vuoden talousarviota ja lähivuosien taloussuunnitelmaa keskeiviikkona 25.11.

Alla ensin tiivistettynä puheeni pääpointit, sen alla on koko puhe luettavissa:

PÄÄPOINTIT:

  1. Meillä on rahaa kaikkeen tarpeelliseen.
  2. Yhdessä me selviämme.
  3. Emme hyväksy kotihoidontuen Helsinki-lisän alasajoa.
  4. Emme hyväksy sitä, että Helsinki maksaa joillekin matalapalkka-alojen työntekijöille muuta Uuttamaata matalampia palkkoja.
  5. Vallitsevassa taloustilanteessa on syytä kysyä, eikö nykyhelsinkiläisten hyvinvointi ole tärkeämpää kuin maksimoida kaupungin kasvuvauhtia tai noudattaa kallista eli kunnianhimoista ilmastopolitiikkaa.
  6. Jokaisella tulee olla mahdollisuus liikkua Helsingissä turvallisesti vuorokaudenajasta ja kaupunginosasta riippumatta.

Ja sitten koko puhe:

5

Helsingin kaupungin talousarvio vuodeksi 2021 ja taloussuunnitelmavuosille

2021 – 2023

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät kaupunginvaltuutetut

Kristillisdemokraattien ja Sinisten valtuustoryhmä toteaa budjetista seuraavaa:

Vaikka talous on tärkeä asia, henki on vieläkin tärkeämpi. Siksi voimme olla kiitollisia. Euroopan maista Färsaaret ja Vatikaanivaltio ovat selvinneet ilman koronakuolemia, mutta niistä maista, joissa korona on aiheuttanut kuolemia, Suomessa niitä on toiseksi vähiten väkilukuun suhteutettuna Norjan jälkeen. Kun ottaa huomioon, että välissämme olevassa Ruotsissa kuolleisuus on n. 10-kertainen, niin kyllä aihetta kiitollisuuteen Suomen osalta on.  Maan hallitukselle, eduskunnalle ja pääkaupunkiseudun kunnille kuuluu kullekin osansa kiitoksista. Taloudelle tämä on kuitenkin ollut rankkaa.

Kristillisdemokraatit ja Siniset ovat pyrkineet toimimaan säästeliäästi ja korostaneet sitä, miten kaupungin rahat riittävät kaikkeen siihen, mikä on tarpeellista, mutta meillä ei ole välttämättä varaa kaikkeen siihen, mitä haluaisimme.

Joudumme käymään sumussa tulevaan vuoteen. Sen me tiedämme, että me emme tiedä kovinkaan tarkasti, mitä on tulossa. Tässä tilanteessa on erittäin tärkeää, että kaupungin talous on vahva.

Samalla kun korostamme tarpeettoman rahankulutuksen välttämistä, korostamme myös sitä, miten tällaisessa poikkeustilanteessa yhteiskunnan on uskallettava ottaa omille harteilleen merkittävä osa poikkeusajan taakasta, jotta kaupunkilaiset selviäisivät kriisin ylitse. Yhdessä me selviämme. Juuri sitä varten yhteiskuntaa tarvitaan!

Vaikka näemme talousarvioehdotuksessa paljon hyvääkin, keskityn puheenvuorossani siihen, mistä olemme eri mieltä.

Tuntuu ironiselta, että tänään kaupunginvaltuuston käsittelyyn on tulossa sinänsä sympaattinen aloite lintujen pesien pelastamisesta, kun samaan aikaan talousarvioehdotus on hätistämässä ihmislapsia pois pesistään! Emme siis vastusta linnunpoikasia, mutta haluamme sanoa, että ihmislapset ovat tärkeämpiä.

Äidillä ja isällä on erityinen merkitys lapselle ja niin on hyvä. Yhteiskunnan tulee tukea tätä luonnollista sidettä, eikä pyrkiä tekemään lasten kotihoidosta vain rikkaiden erityisoikeutta. Kotihoidon tuen alasajon sijasta ryhmämme on esittänyt kaupunginvaltuustossa, että aiemmin viety 2-3 -vuotiaiden Helsinki-lisä palautettaisiin.

Vaadimme, että Helsinki kunnioittaa perheiden valinnanvapautta ja antaa perheille taloudellisesti tasavertaiset mahdollisuudet valita lasten kotikasvatuksen ja varhaiskasvatuksen välillä. Näin tuemme lapsia ja perheitä ja rakennamme hyvinvoivaa Helsinkiä.

Tämän takia Kristillisdemokraattien ja Sinisten valtuustoryhmä kannattaa valtuutettu Vuorjoen vastaesitystä numero 2, mikä on sisällöllisesti täsmälleen sama kuin valtuutettu Peltokorven vastaesitys, jota siis myös kannatamme.

Valtuustoryhmämme pitää tärkeänä, että jokainen kaupungin työntekijä saa kohtuullista palkkaa. Emme hyväksy sitä, että Helsinki maksaa joillekin matalapalkka-alojen työntekijöille muuta Uuttamaata matalampia palkkoja. Helsinki on muuta maata kalliimpi paikka asua, älkäämme siis riistäkö matalapalkka-alojen työntekijöitä.

Yksi tästä ongelmasta kärsivä työntekijäryhmä ovat palomiehet. Iloitsemme siitä, että olemme osaltamme pystyneet vaikuttamaan siihen, että palomiesten palkkaohjelma käynnistetään.

Vallitsevassa taloustilanteessa on syytä kysyä, eikö nykyhelsinkiläisten hyvinvointi ole tärkeämpää kuin maksimoida kaupungin kasvuvauhtia tai noudattaa kallista eli kunnianhimoista ilmastopolitiikkaa.

Korostamme myös turvallisuuden merkitystä. Sen tulee olla jokaisen perusoikeus. Jokaisella tulla olla mahdollisuus liikkua Helsingissä turvallisesti vuorokaudenajasta ja kaupunginosasta riippumatta. Tämä edellyttää laajoja toimenpiteitä syrjäytymisen, koulukiusaamisen ja yksinäisyyden ehkäisemisestä, maahanmuuttajien kotouttamiseen, mutta myös järjestyksenvalvontaan.

Taloutemme kannalta on tärkeää, että pienyrityksetkin toipuvat. Siinä määrin kuin se on EU-aikana mahdollista, on hyvä tehdä hankinnat läheltä ja saada esim. ruoan kotimaisuusastetta nostettua. Kotimainen lähiruoka on terveellistä, turvallista ja talouttamme tukevaa.

Arvoisa puheenjohtaja, Kristillisdemokraattien ja Sinisten valtuustoryhmälle lasten ja perheiden hyvinvointi on kynnyskysymys, joka konkretisoituu kysymykseen kotihoidontuen Helsinki-lisän kohtalosta. Siksi Kristillisdemokraattien ja Sinisten valtuustoryhmä ei kannata budjettiesityksen hyväksymistä esitetyssä muodossa, vaan kannattaa valtuutettu Vuorjoen vastaesitystä numero 2.