Täyden palvelun energiarenessanssissa voittaisivat kaikki

Onko mahdollista tehdä merkittävä poliittinen uudistus, jossa kaikki olisivat voittajia? Ainakin siihen pyrin.

Eilisessä Helsingin kaupunginvaltuuston kokouksessa jätin KD:n ja Sinisten valtuustoryhmän ryhmäaloitteen täyden palvelun energiarenessanssista. Asukkaat varmasti haluavat alentaa asumiskulujaan ja asuntojen omistajat nostaa asuntojensa arvoa. Jos kaupunki pystyy toteuttamaan tämän siten, että samalla kaupunki hyötyy rahallisesti, luo lukuisia uusia työpaikkoja ja edistää tärkeäksi julistamaansa hiilineutraalisuustavoitetta, niin eivätkö kaikki ole voittajia?

Miten tämä kaikki on mahdollista?

Energiaremontointeja hidastavat ainakin hankkeeseen liittyvä vaiva, yksittäisten asukkaiden epävarmuus osaamisestaan toteuttaa hanke järkevästi, investoinnin vaatima rahoitus sekä epävarmuus hankkeen takaisinmaksuajasta.

Kun kaupunki ottaa vastuun energiaremontin suunnittelusta, toteutuksesta ja lainoituksesta siten, että energiarenessanssiin lähtevä ei koskaan ole taloudellisesti huonommassa asemassa kuin ilman remonttia, kaikki tarpeettomat esteet energiaremonttien tieltä on raivattu pois. Koska energiaremontti alentaa energiakustannuksia, asunnon omistaja voi maksaa tämän alentumisen tuoman säästön hinnalla kaupungin lainaa pois. Tämän lisäksi on mielestäni perusteltua, että kaupunki ottaa kohtuullisen n. 10 % voiton koko työstään energiankulutuksen jäädessä asunnossa pysyvästi matalammaksi. Lopputuloksena täyden palvelun energiarenessanssiin lähtevälle on se, että hänelle jää pysyvästi halvemmat asumiskustannukset sekä asunnon tasokorotuksesta seuraava asunnon arvon nousu. Kaupunki saa lainapääoman aikanaan takaisin pienen voiton myötä. Rakennusteollisuuteen syntyy paljon uusia työpaikkoja, mistä koko kansantalous hyötyy. Ja kaiken keskellä kaupungin hiilineutraalisuustavoite etenee voimakkaasti.

Kasvihuonekaasupäästöistä noin puolet johtuu asumisesta. Jos Helsingin kaupunginvaltuusto ottaa vakavasti julistamansa ilmastohätätilan, niin on vaikea nähdä perusteluja, miksi se ei hyväksyisi tällaista hanketta, joka laajasti hyödyttäisi yhteiskuntaa?