Omalääkäri säästää kustannuksia ja parantaa palvelua!

Omalääkäri -järjestelmä parantaisi palvelua ja säästäisi kustannuksia

Samalle perusterveydenhuollon hoitajalle/lääkärille pääsy on vaikeutunut viime vuosina. Syynä pidetään henkilökuntapulaa. Ratkaisu voisi olla omahoitaja/omalääkäri -järjestelmä

Pääsy samalle hoitajalle/lääkärille on erityisen tärkeä asia monisairaille, jotka tarvitsevat paljon palveluja. Hoidon jatkuvuus tuottaa samalla merkittävän kustannussäästön yhteiskunnalle, sillä:

– se vähentää erikoissairaanhoidon poliklinikoille lähettämisen ja sairaalahoidon tarvetta
– asioita ei tarvitse hoitaa päivystyspoliklinikoilla, kuten nykyään usein tapahtuu. (Päivystys on äkillisiä sairastumisia varten eikä siellä tuntikausia tapahtuva jonottaminen ole tarkoituksenmukaista, eivätkä varsinkaan varttuneet ihmiset voi jonottaa tuntikausia, sillä he voivat saada päivystyksessä infektiotaudin)

– hoidon jatkuvuus lisää terveitä elinvuosia monisairaille
– vastaanotto tutulla työntekijällä keskittyy ajankohtaisen ongelman hoitoon, koska koko sairaushistoriaa ei tarvitse käydä yhä uudelleen läpi

– potilas kokee tilanteensa turvalliseksi, kun hoitaja/lääkäri ehdottaa aina seuraavan käynnin ajankohdan. Potilasvirran tarkoituksenmukainen ohjaaminen voi edellyttää henkilökunnan lisäkouluttamista. Asiakas ei jää tuuliajoille, kun seuraavasta käynnistä mahdollisine laboratoriokokeineen on sovittu. Asiakas kokee olonsa turvalliseksi. Käyntien määrä vähenee ja on järjestelmän ennakoitavissa. 

– järjestelmä edellyttää kokeneita terveydenhuollon työntekijöitä. Se on myös kuormittavaa heille ja siksi ei välttämättä sovi aivan nuorille työntekijöille, mutta jos nuoria tulee mukaan, heille on tärkeätä järjestää hyvät konsultaatiomahdollisuudet, jotta kokevat työnteon turvalliseksi! Kuormittavuuden takia (= asiakaskontakti kestää usein pidempään, koska sairauksia on paljon) tarvitaan oma kannustava palkkaus tästä työstä kiinnostuneille. Tämä poistanee osaltaan työntekijäpulaa. Toiminta on kuitenkin todennäköisesti kustannustehokasta, koska rahaa säästyy, kun sairaalahoidon tarve vähenee, samoin hoitolaitokseen joutumisen tarve vähenee ja hoitojaksot niissä lyhenevät.

– Omahoitaja/lääkärikokeilun voisi käynnistää pilottina ja palkata siihen työstä kiinnostuneita hoitaja/lääkäripareja ja tällaista palvelua haluavat asiakkaat voisivat, niin halutessaan, kirjautua kokeiluun.