Ryhmäpuheenvuoro vuoden 2014 talousarvion lähetekeskustelussa 13.2.2013

RYHMÄPUHEENVUORO VUODEN 2014 TALOUSARVION LÄHETKESKUSTELUSSA 13.2.2013

Käytin kaupunginvaltuuston kokouksessa 13.2. seuraavan ryhmäpuheenvuoron:

”Arvoisa puheenjohtaja, hyvät kaupunginvaltuutetut!

Uusi valtuusto tekee kautensa aluksi suuria linjauksia. Kuukauden vaihteessa kokoonnuimme valtuuston strategiaseminaariin ja aloitimme koko valtuustokauden strategian käsittelyn. Tuo strategia tulee ohjaamaan merkittävällä tavalla tätä valtuustokautta.

Strategiaseminaarissa talouskysymykset nousivat merkittävästi esille. Tuon strategiaseminaarin lisäksi tämä talousarvion lähetekeskustelu on merkittävä sen tähden, että tässä keskustelussa tämä valtuusto alustavasti ratkaisee, ottaako se eteemme tulevaa suurta taloudellista haastetta sarvista vai alkaako se toimia vasta pakon edessä. Näiden vaihtoehtojen ero on suuri. Vain haasteisiin tarttuminen ajoissa on vastuullinen tapa toimia.

Meillä on suuria ja monia haasteita:

1. Kaupunki on velkaantumassa. Tämä kehitys on saatava pysähtymään. Euroopan velkakriisit korostavat oman velkatasomme matalana pitämisen tärkeyttä. On tärkeää, että lainanantajat ymmärtävät Suomen ja Helsingin olevan aivan toista maata kuin esim. Kreikka.

2. Helsingin Energian tuloutuskyky on heikkenemässä.

3. Valtiontalous on alijäämäinen, joten valtion taholta ei ole odotettavissa kuntatalouden kannalta hyviä päätöksiä.

4. Väestörakenteemme varsin pysyväluonteinen heikentyminen on alkanut, joten työväkeä on aiempaa vähemmän ja terveyspalveluja tarvitaan todennäköisesti aiempaa enemmän.

5. Lisääntyvään kulutukseen perustuva talouden kasvu vaikuttaa lähestyvän tiensä päätä. Ympäristön suojelutarve asettaa merkittäviä taloudellisia haasteita.

6. Kun tähän lisätään vielä globaalin oikeudenmukaisuuden tarve, niin sekin on meille hyvinvointi-Suomessa asuville merkittävä taloudellinen haaste.

Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä haluaa määrätietoisia toimia haasteiden voittamiseksi. Paniikkia emme tarvitse, mutta määrätietoisuutta kyllä.

Uudistamme tässä yhteydessä valtuuston strategiaseminaarissa esittämämme ajatuksen taloussopimuksen tekemisestä koko valtuustokaudeksi, johon enemmistö valtuustosta sitoutuu. Uskomme, että esittämämme taloussopimuksen tekeminen auttaisi meitä toimimaan koko valtuustokauden ajan määrätietoisesti kaupunkimme palvelujen ja talouden turvaamiseksi.

Kaupungin keskeinen tehtävä on pitää huolta siitä, että kaupunkilaisille on tarjolla hyvät ja kustannustehokkaat palvelut ja että Helsingissä on turvallista elää. Palvelujen järjestämistapa ei ole itseisarvo.

Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä arvostaa kaupungin omaa toimintaa ja tuotantoa. Mikäli palvelut voidaan toteuttaa kilpailukykyiseen hintaan omana tuotantona, pidämme tätä vaihtoehtoa ulkoistamista parempana vaihtoehtona, koska omaa toimintaa on helpompi hallita. Tässä tilanteessa pidämme hyvin tärkeänä kaupunginhallituksen käsiteltäväksi tulevaa kaupungin kokonaisvaltaista tuottavuusohjelmaa. Nyt on tärkeää löytää tapoja tuottaa hyvät palvelut aiempaa halvemmalla.

Mikäli oman tuotannon kustannustasoa ei saada kilpailukykyiseksi, joudumme siihen valitettavaan tilanteeseen, että tuotantoa joudutaan ulkoistamaan enenevässä määrin.

Vuosien ajan kaupunginvaltuusto on joutunut jälkikäteen hyväksymään merkittäviä sosiaali- ja terveyssektorien ylityksiä. On puhuttu tietoisesta alibudjetoinnista. Sosiaali- ja terveyssektori on erittäin tärkeä kaupungin budjetin takia.  Ilman sen kustannustehokkuutta kaupungin budjettia on vaikea tasapainottaa. Tasapainottamista ei kuitenkaan saavuteta tietoisella alibudjetoinnilla, vaan tarvitaan kustannuksia säästäviä ratkaisuja, jotta säästöt olisivat perusteltuja. Pelkkä nuiva alibudjetointi ei ole hyvä taloudellinen ohjauskeino.

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät kaupunginvaltuutetut,

Tämä kaupunginvaltuusto on aloittanut toimintansa vastuullisessa tilanteessa. Joudumme tekemään vaikeita päätöksiä niin investointiastetta supistaessamme kuin myös velkaantumisen pysäyttämiseksi. Poliitikot ovat tärkeitä, mutta niin ovat virkamiehetkin. Tässä tilanteessa Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä haastaa niin poliitikkoja kuin virkamiehiä rohkeasti etsimään ja esittämään sellaisia toimintamalleja, jotka tarjoavat hyviä palveluja kustannustehokkaammin.”