Puheenvuoroni käsiteltäessä valtuutettu Ilkka Taipaleen aloitetta selvityksen tekemisestä laskujen perinnän hoitamisesta

VALTUUTETTU ILKKA TAIPALEEN ALOITE SELVITYKSEN TEKEMISESTÄ LASKUJEN PERINNÄN HOITAMISESTA
– 15.5.2013

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät kaupunginvaltuutetut,

Perintätoimistojen käytössä näen esityslistalla mainitun edun lisäksi tiettyjä ongelmia.

Esityslistalla todetaan mielestäni varsin kiistattomasti seuraavaa: ”Tehokas ja säännönmukainen perintä on avainasemassa kun tarkastellaan perinnän preventiivistä vaikutusta. On olennaista huomioida, että perintäkulua syntyy vain saatavasta, jota ei ole suoritettu ajallaan. Perintäkulut ovat velalliselle myös motivaatiotekijä suorittaa saatava ajoissa.”

Tämä ei kuitenkaan ole koko kuva, vaan perintään liittyy myös merkittäviä ongelmia.

1. Perintätoimisto tavoittelee voittoa ja perintätilanteessa se pystyy tekemään mahdollisimman paljon voittoa pyrkimällä nopeasti nostamaan rangaistusluonteisen maksun lain sallimaan ylärajaan.

2. Voitto jää käsittääkseni perintätoimistolle, eikä päädy kaupungin kassaan yhteisten palvelujen hoitamiseen. Näin tämä raha on pois sekä helsinkiläisiltä että Helsingiltä.

3. Perintätoimistolle ei jää mitään vastuuta niistä kaupunkilaisista, joilta se voittonsa nyhtää. Kaupungille kuitenkin tämä vastuu jää. Niinpä kaupunki toimeentulotuen tai muun tuen kautta joutuu huolehtimaan siitä, että kaikki kaupunkilaiset pärjäävät ainakin jollakin tavoin.

Toki on tunnustettava, että perintä on lailla säänneltyä toimintaa, joten tämä eroaa ratkaisevasti järjestäytyneen rikollisuuden tavasta suorittaa perintä, jolloin mikään ei suojaa sitä ihmistä, jolta perintä suoritetaan. Pidän kuitenkin moraalisesti ongelmallisena sitä, että jollekin voittoa tavoittelevalle yritykselle annetaan valta itselleen voittoa tuottavien rangaistusten määrittelemiseen, sillä siitähän tässä käytännössä on kyse.

Tämän johdosta mielestäni perintätoiminta kuten myös pikavippitoiminta kaipaa nykyistä tiukempaa sääntelyä, jotta kohtuuttomuuksilta vältyttäisiin.