Kaupungin palkkapolitiikasta

Kaupunginvaltuustossa käsiteltiin 20.5. kaupungin palkkapolitikkaa. Käytin asiassa seuraavan puheenvuoron:

18

Kj / Valtuutettu Yrjö Hakasen aloite tulevien kaupunginjohtajien palkkauksen kohtuullistamisesta

 Arvoisa puheenjohtaja, hyvät kaupunginvaltuutetut,

Millaista yhteiskuntaa me haluamme rakentaa? Haluammeko rakentaa yhteiskuntaa, jossa kaikilla on kohtuullinen toimeentulo, vai haluammeko rakentaa yhteiskuntaa, jossa palkkaerot ovat kohtuuttoman suuret?

Yhteiskunta kerää suuren osan varoistaan veroilla. Siksi yhteisesti kerättyjä varoja tulee jakaa myös tasapuolisesti. Siksi nähdäkseni julkisella sektorilla palkkaerojen ei tulisi olla valtavan suuria.

Miksi Helsingissä on päädytty järjestelmään, jossa ylimmät palkat ovat kohtuuttoman korkeat? Asia vaikuttaa yllättävän helpolta ymmärtää, kun mietitään, kuka päättää näistä palkoista.

Näistä palkoista päättävät poliittiset puolueet. Mutta mitkä puolueet päättävät niistä eniten? Tietysti suurimmat puolueet. Entä ketkä päättävät suurimpien puolueiden kannoista? Tietysti suurimpien puolueiden ryhmäjohtajat. Entä kuinka kaukana nämä suurimpien puolueiden ryhmäjohtajat ovat niistä palkoista, joita he itse määrittävät? Yhden askeleen päässä.

Jotta tämä järjestelmä ei johtaisi kohtuuttoman korkeisiin palkkoihin, suurimpien puolueiden ryhmäjohtajien täytyisi olla aivan poikkeuksellisen vahvamoraalisia ihmisiä, joilla lisäksi täytyisi olla voimakas näkemys ihmisten tasa-arvosta ja siitä, miten sen tulee näkyä palkkapolitiikassa.

Mielestäni tämäkin osoittaa, miksi poliittiset virkanimitykset eivät ole kannatettava tapa tehdä valintoja.