Kannelmäen koulutilojen riittävyys turvattava

Kaupunginvaltuustossa käsiteltiin tänään Kannelmäen koulutilannetta. Käytin seuraavan lyhyen puheenvuoron:

Arvoisa puheenjohtaja!

Pidän tärkeänä, että Opetuslautakunta ja kaupunginhallitus ottavat vakavasti alueen vanhempien ilmaiseman vakavan huolen Kannelmäen ja Maununnevan koulutilojen riittämättömyydestä. Mielestäni heillä on hyvät perusteet huolelleen.