Malmin lentoasemasta olisi syytä järjestää kansanäänestys

Helsingin kaupunginvaltuusto käsitteli eilen kansalaisaloitetta, jossa ehdotettiin Malmin lentoaseman säilyttämistä ilmailukäytössä. Aloitteen oli allekirjoittanut peräti 13 197 kansalaista.

Huolimatta mahtavasta allekirjoitusmäärästä, kaupunginhallituksen vastauksessa ei tarkasteltu asiallisesti tehtyä ehdotusta, vaan kirjattiin niitä päätöksiä, joilla Malmia ollaan ajamassa alas.

Käytin kokouksessa kaksi puheenvuoroa. Ensin kannatin valtuutettu Månssonin palautusehdotusta. Palautuksen kaaduttua äänestyksessä ehdotin, että asiasta järjestettäisiin neuvoa-antava kunnallinen kansanäänestys. Myös tämä ehdotus kaatui äänestyksessä.

Alla ensin puheenvuoroni palautuskeskustelussa:

 

Kunnan asukkaan aloite Malmin lentoaseman säilyttämisestä ilmailukäytössä

 

Arvoisa puheenjohtaja.

Kannatan tehtyä palautusehdotusta.

Tutkimusten perusteella vaikuttaa selvältä, että suurin osa helsinkiläisistä kannattaa Malmin lentokentän säilyttämistä. Vaikuttaa jopa siltä, että tämä koskee ainakin lähes kaikkia valtuustossa edustettuina olevia puolueita.

Malmin lentoasema on vastikään valittu yhdeksi Euroopan seitsemästä uhanalaisimmasta kulttuuriperintökohteesta. Sillä on siis merkittävää kansainvälistäkin merkitystä.

Edelleen Malmin lentoasema on Suomen toiseksi vilkkain lentoasema.

KD-valtuustoryhmä kannattaa lentoaseman säilyttämistä ja kehittämistä ilmailukäytössä. Emme kannata tämän merkittävän ilmailualan osaamiskeskuksen alasajoa. Päinvastoin haluamme, että kaupunki satsaa niihin mahdollisuuksiin, joita Malmin lentoaseman toiminnan kehittämiselle on.

Helsingin tulisi olla kiitollinen siitä, että Malmin lentoasemalla on paljon ystäviä. Senkin takia meidän kannattaa ottaa vakavuudella liiketoiminnan mahdollisuudet tulevaisuudessa.

Jos Malmin kentän toiminta lopetetaan ilman, että uusi kenttä on tällöin jo toimintavalmis ja sopivalla etäisyydellä Helsingistä, niin nopeasti menetetään paljon siitä osaamisesta, mikä Malmin kentän toimintaan liittyy.

Näillä perusteilla kannatan asian palautusta.

 

Ja sitten palautuskeskustelun jälkeen käyttämäni puheenvuoro:

 

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät kaupunginvaltuutetut,

valtuutettu Wahlgren puhui neuvoa-antavan kansanäänestyksen mahdollisuudesta. Pidän tätä merkittävänä mahdollisuutena.

Mielestäni tämä on sellainen asia, joka kaupunkilaisten on hyvä antaa ratkaista. Neuvoa-antava kansanäänestys Malmin lentokentän jatkosta olisi myös arvokas mahdollisuus keskustella yleisemminkin asuntorakentamisen ja muiden toimintojen välisestä suhteesta. Uskon, että kansanäänestyksen yhteydessä käytävä kansalaiskeskustelu arvokkaalla tavalla ohjaisi kaupungin kehittämistä tulevaisuudessa.

Jos kansa valitsisi asuntorakentamisen, niin silloin kaupunkilaisten tahdon mukaisesti tätä näkökulmaa painotettaisiin jatkossa aiempaa enemmän, jos kaupunkilaiset valitsisivat säilyttämisen, niin aiempaa enemmän lisärakentamisessa huomioitaisiin myös se, mitä tähän mennessä on rakennettu.

Teen seuraavan vastaesityksen:

Ehdotan, että Helsingin kaupunki järjestää Malmin lentokentän tulevaisuudesta kunnallisen neuvoa-antavan kansanäänestyksen, jossa kansalaiset saavat valita Malmin lentokentästä luopumisen ja Malmin lentokentän säilyttämisen välillä.