Nuoret tehneet paljon hyviä aloitteita

Kaupungissa on otettu käyttöön nuorten aloitejärjestelmä. Nuorten aloiteoikeus on osa helsinkiläisten nuorten Ruuti osallistumis- ja vaikuttamisjärjestelmää

Vaikka järjestelmää voidaan parantaa, niin alku on ollut hyvin lupaava.

Käytin kokouksessa seuraavan puheenvuoron:

 

NUORTEN ALOITTEET

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät kaupunginvaltuutetut!

Minulla oli ilo Björn Månssonin ja Vesa Korkkulan kanssa osallistua Päättäjämiitin kokoontumiseen, jossa keskusteltiin julkisesta liikenteestä.

Nuoret tekivät monia hyviä ehdotuksia ja olen ylpeä heistä.

Tässä yhteydessä haluan puuttua erityisesti aloitteeseen, joka koskee pistokkeiden saamista linja-autoihin.

Esityslistan liitteessä kerrotaan nuorten saaneen tähän vastauksen: ”Tiedotettu asian siirtämisestä HSL:n palautejärjestelmään” ja kohdassa muuta todetaan: ” Ohjattu HSL:n palautejärjestelmään 24.2., ei vastausta.”

Minä en hyväksy tätä. Ei tämä näin saa mennä. Että nuorten aloite vain työnnetään palautejärjestelmään. Mielestäni olisi asiallista, että tämänkaltaisista asioista kaupunginvaltuusto päättäisi, asettuuko se nuorten toiveen tueksi, vai ei. Jos valtuusto pitää nuorten esitystä hyvänä, niin nuorten pitäisi saada toiveensa tueksi Helsingin kaupunginvaltuuston tuki. Silloin kaikille olisi selvää, että tämä toive on syytä käsitellä nopeasti.

Björn Månsson on päättäjämiitin puheenjohtajan Juha Kiviniemen hahmotelman pohjalta laatinut toivomusponnen, jota lämpimästi kannatan.

Kannatan lämpimästi myös Johanna Sydänmaan ponsiehdotusta.

Kaiken kaikkiaan haluan todeta, että nuoret ovat tehneet paljon hyviä aloitteita.

Kiitos!