KD:n politiikka veisi homekoulut historiaan

Helsingin kaupunginvaltuusto käsittelee tänään Helsingin talousarviota vuodelle 2017.

Kristillisdemokraattien politiikka Helsingin valtuustossa olisi tällä valtuustokaudella säästänyt huomattavasti rahaa. Säästyineillä rahoilla olisi voitu lisätä merkittävästi rahaa korjausrakentamiseen, esim. ensi vuodeksi 27 miljoonaa lisää opetustoimen korjaushankkeisiin ensi vuodelle. Lyhyessä ajassa voisimme poistaa koko korjausvelan.

Alla kaupunginvaltuustossa käyttämäni KD-valtuustoryhmän puheenvuoro.

5

Helsingin kaupungin talousarvio vuodeksi 2017 ja taloussuunnitelma vuosiksi 2017 – 2019

– Ryhmäpuheenvuoro 16.11.2016

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät kaupunginvaltuutetut,

Muutos tuo epävarmuutta ja muutos tuo haasteita. Jos monien mielestä Donald Trumpin valinta USA:n presidentiksi on luonut epävarmuutta, kun ei oikein tiedetä, mitä kaikkea on odotettavissa, niin meillä Helsingissä on kyllä omiakin isoja epävarmuustekijöitä.

Ensi vuonna voimaantuleva johtamisjärjestelmän uudistus ja myöhemmin tuleva sote- ja maakuntauudistus ovat sen mittakaavan uudistuksia, että haasteita riittää. Suurena vaarana on, että päätöksiin sisältyvät mahdollisuudet jäävät käyttämättä, mutta riskit toteutuvat, mikäli uudistusten toteutuksiin ei kiinnitetä riittävästi huomiota. Kuten karvaasti olemme huomanneet, ei esimerkiksi Länsimetro oy:n olemassaolo ole taannut länsimetron sujuvaa käyttöönottoa. Se, että jollakin on muodollinen vastuu asioiden valvomisesta, ei tarkoita sitä, että asioita todellisuudessa kunnolla valvotaan.

Turvapaikkatilanteen rauhoittuminen alkuvuodesta 2016 on erinomainen asia. Epävarmassa tilanteessa on kuitenkin järkevää varautua tilanteen mahdolliseen heikkenemiseen. Rauhoittuminen saattaa silti muodostua pitempiaikaiseksikin, jos länsivaltojen into aseellisesti mennä ratkaisemaan toisten maitten ongelmia vähenee ja keskitytään enemmän väkivallan hillitsemiseen.

Pyrkimys nuorten hyvään koulutukseen ja työllisyyden parantamiseen ovat oletettavasti meille kaikille yhteisiä tavoitteita. On kuitenkin syytä ymmärtää, että vaikka koulutuksen lisääminen yleensä parantaa työllistymismahdollisuuksia, niin kaikki koulutus ei tee sitä yhtä hyvin. Koulutuksen tuleekin palvella nimenomaan työllistymistä.

Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä pitää tärkeänä, että kaupunki on säästäväinen. Rahaa ei pidä tuhlata, jotta sitä riittäisi hyvin siihen, mitä asukkaat oikeasti tarvitsevat. Lisäksi säästäväinen talouspolitiikka suojaa meitä tarpeettomalta velkaantumiselta.

Pidämme edelleen tuottavuustavoitetta itsessään hyvänä, mutta emme edelleenkään hyväksy, jos tuottavuustavoitteen nimissä heikennetään palveluita. Oikeasta tuottavuuden paranemisesta hyötyvät kaikki. Joskus – varsinkin jos ei ole eletty säästeliäästi – voi olla tarpeen lähteä leikkauspolitiikankin tielle, mutta siitä pitää silloin tehdä eri päätös, eikä sitä saa tehdä tuottavuuden nimissä.

Viime vuonna ryhmäpuheessamme totesin: ”On myös aika havahtua siihen iloiseen tosiasiaan, että ensi vuonna vihdoinkin länsimetro aloittaa liikenteensä.” Valitettavasti tämän osan puhetta voi toistaa, sillä myös tuo ”ensi vuonna” on edelleen voimassa.

Länsimetron rakentamisen huonoista kokemuksista on syytä ottaa oppia. Espoo halusi erillisen Länsimetro oy:n ja lyhyet asemat. Se sai ne molemmat ja kalliin laskun, josta me ja muutkin joukkoliikenteen käyttäjät maksamme osamme. ”Mitä useampi kokki, sen sakeampi soppa” sanotaan. Valitettavasti länsimetro näyttää todistavan tämän väitteen puolesta.

Julkiset liikennehankkeet ovat usein tarpeettoman hitaita. Työmaat etenevät hitaasti ja liikenne kärsii tarpeettoman pitkistä väliaikaisjärjestelyistä. Aikanaan Lahden moottoritie valmistui huomattavan nopeasti. Yksityisellä yrityksellä ei ole varaa seisottaa työmaita, vaan asioiden pitää edetä rivakasti. Kaupungin ja valtion tulee ottaa mallia siitä päämäärätietoisuudesta, mikä yksityisillä toimijoilla on, eikä olla leväperäisiä, vaikka verotuksella nousevat kustannukset kyllä saadaan katettua.

Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä kannattaa voimakkaasti periaatetta tiiviistä joukkoliikenteeseen tukeutuvasta yhdyskuntarakenteesta. Pidämme tärkeänä, että emme ainoastaan pyri joukkoliikenteeseen tukeutuvaan yhdyskuntarakenteeseen, vaan myös mahdollisimman tehokkaaseen joukkoliikenteeseen tukeutuvaan yhdyskuntarakenteeseen. Siksi tahdomme, että Helsinki tutki huolellisesti Helsinki Quick Step –suunnitelmaan liittyvät mahdollisuudet. Se sisältää nimittäin niin suuria mahdollisuuksia, että niiden huolellinen tutkiminen kannattaa.

Kuninkaantammen rakentaminen 5.500 asukkaan kaupunginosaksi on kiihtymässä. Tämä on järkevää, sillä runkolinja 560 on ollut jo pitkään valmiina ottamaan Kuninkaantammenkin uudet matkustajat vastaan.

Kristillisdemokraattien valtuustoryhmän pyrkimys säästäväisyyteen on näkynyt äänestyskäyttämisessämme. Jos meidän linjaamme olisi noudatettu, kaupungilla olisi merkittävästi enemmän taloudellisia voimavaroja esim. homekoulujen korjaamiseen. Silloin ei olisi tulossa Keskustakirjastoa eikä Helenin taloudellista tilannetta olisi tarpeettomasti vahingoitettu. Myös Kruunuvuorensillan sijasta olisi tutkittu merkittävästi halvempaa vaihtoehtoa.

Käyttämällä säästyneitä varoja korjausrakentamiseen voisimme edelleen saada tulevista hoitokustannuksista säästöjä.

Tämän perusteella katsomme, että KD:n toiminta olisi ollut omiaan säästämään merkittävästi varoja, ja siksi meillä on nyt oikeus myös ehdottaa budjettilisäyksiä:

Teen vastaehdotuksen talousarvion kohtaan 80202:

”Tilakeskuksen korjaushankkeet, kiinteistölautakunnan käytettäväksi lisätään 30 miljoonaa euroa. Uusi luku 160,34 miljoonaa

Samalla muutetaan seuraavat ala-kohdat:

Opetustoimen korjaushankkeet – lisätään 27 miljoonaa euroa. Uusi luku 91,03 miljoonaa.
Sosiaali- ja terveysviraston korjausrakennushankkeet – lisätään 2 miljoonaa euroa. Uusi luku 13,72 miljoonaa.

Varhaiskasvatusviraston korjausrakennushankkeet – lisätään miljoona euroa. Uusi luku 2,47 miljoonaa.

Samalla ehdotan, että lisätään kohtaan 9 01 03 Tulot 30 miljoonaa euroa, uusi luku 60 miljoonaa.”

Kiitos.