Miksi en kannata kaupunginhallituksen esitystä Guggenheimista?

Parhaillaan kaupunginvaltuustossa käydään tämän valtuustokauden oletettavasti pisimmäksi muodostuvaa keskustelua. Puhujalistalla on vielä 46 puhujaa. Alla olma puheenvuoroni.

8

Guggenheim Helsinki -taidemuseohankkeen toteuttamista koskevan

sopimuksen hyväksyminen

– 30.11.2016 Mika Ebeling, KD

 

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät kaupunginvaltuutetut,

kuten tiedätte, me kristillisdemokraatit pyrimme pitämään huolta siitä, että kaupungilla olisi varaa kaikkeen siihen, mitä kaupunkilaiset tarvitsevat. Tämän johdosta suhtaudumme varsin pidättyvästi rahan käyttämiseen sellaiseen, mitä kaupunkilaiset eivät tarvitse. Tämän olemme äänestyskäyttäytymisellämme osoittaneet.

Uskon, että meille kaikille – riippumatta siitä, mitä mieltä olemme päätösehdotuksesta – on selvää, että Guggenheim-museo ei ole helsinkiläisen perustarve. Tämän johdosta museon rakentaminen ei ole välttämätöntä.

Seuraavaksi on tarkasteltava, onko tämä hanke kannattava Helsingille? Laskelmat osoittavat mielestäni selkeästi, että hanke ei ole Helsingille ainakaan suoranaisesti kannattava.

Kun tämä on käynyt ilmi, tulemme viimeiseen kysymykseen: Onko tämä hanke välillisesti kannattava Helsingille? On ilman muuta selvää, että tämä on vaikein kysymys. Tällaista on varsin mahdotonta laskea objektiivisesti, vaan laskelmiin vaikuttavat omat uskomuksemme tai epäilyksemme Guggenheimin pitkäaikaisesta vetovoimasta. Koska laskelmiin tarvitaan lukuja ja liikutaan hyvin epävarmalla pohjalla laskijan oma tahtotila vaikuttaa usein ratkaisevasti siihen, kummanlaista ratkaisua laskelmat tukevat.

Tällaisessa tilanteessa on syytä noudattaa ns. varovaisuus-periaatetta. Mahdollisuudet on syytä arvioida varovasti, uhat sen sijaan varsin vakavasti. Ajatelkaapa vaikka kaupunginvaltuuston päättämiä rakennushankkeita. Kuinka usein onkaan tullut reiluja menoylityksiä ja kuinka harvoin budjetti on reippaasti alitettu?

Kaikki tämä huomioon ottaen ja koska en ole vakuuttunut hankkeen kannattavuudesta katson, että esitys tulee hylätä.

(Valtuutettu Männistö oli juuri ennen puheenvuoroani tehnyt ”täysin puskista” erikoisen vastaehdotuksen käsittääkseni hämmentääkseen valtuustoa) Valtuutettu Männistö olisi matkan varrella voinut pitää huolta, että tänne valtuustoon olisi tuotu hänen nyt – ehkä epätoivoisena – tekemänsä vastaehdotuksen mukainen sopimusehdotus, jos se olisi Guggenheimille sopinut. Koska valtuutettu Männistö ei ole aiemmin toiminut ehdotuksensa mukaisesti, minusta se näyttää ns. vedätykseltä tilanteessa, jossa hänellä lienee vahva käsitys, että ehdotus on kaatumassa.

Tämä on vastaavaa toimintaa kuin Yleiskaava-peli kaupunginhallituksessa, jolloin valtuutettu Männistö oli valmis ampumaan pallon tolppaan, jotta Vihreät eivät ampuisi Keskuspuistolle voittomaalia.

Lopuksi totean, että olen istunut valtuustossa samat 20 vuotta kuin valtuutettu Pajamäki ja vahvistan hänen väitteensä.